Home / Travel / #Travel-Blog : Khám Phá Myanmar – Nghi thức tu gieo duyên -Lễ hội Shin Pyu

#Travel-Blog : Khám Phá Myanmar – Nghi thức tu gieo duyên -Lễ hội Shin PyuKhám Phá Myanmar – Nghi thức tu gieo duyên -Lễ hội Shin Pyu cho các trẻ em
Xuất gia báo hiếu, nghi lễ quan trọng nhất đời người ở Myanmar
Lễ Shin Pyu thường được tổ chức vào tháng 3-4 khi mùa vụ kết thúc. Tuy nhiên, ngày nay nghi lễ được diễn ra quanh năm và trở thành điểm nhấn với du khách từ khắp nơi trên thế giới.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *